Điện thoại hỗ trợ

Kenton Node Hotel Complex - Công ty TNHH tài Nguyên

CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN

116A Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè

Phòng kinh doanh nhà mẫu: 0919.333.998